Regler

Vi har ett par regler som du som besökare måste följa, vissa är ganska uppenbara men vissa kan vara nya för dig, spara dig själv tid och trubbel och läs igenom nedanstående regler nu när du ändå börjat läsa.

 • Endast medlemmar får vistas i lokalen.
 • Det är förbjudet att ta med sig egen mat/dryck in i denna lokal.
 • Att röka i lokalen är strikt förbjudet.
 • Använd inomhusrösten och respektera alla i din omgivning.
 • Banka inte i borden och banka absolut inte musen i bordet.

Esport arena har noll tolerans mot följande:

 • Vi har noll tolerans mot stöld/snatteri. Skulle detta ske så polisanmäls det. I händelse av minderårig kontaktas målsman
 • Vi har noll tolerans mot aggressivt beteende/våld. Detta accepteras inte ute världen och absolut inte på esport arena. All typ av våld kommer polisanmälas.
 • Vi har noll tolerans mot droger och ingen alkohol får förekomma i lokalerna. Förtär man detta i eller i anslutning till lokalen kommer detta polisanmälas.
 • Vi har noll tolerans mot all typ av skadegörelse. Skulle detta ske så kan ni bli betalningsskyldiga för skadorna och polisanmälda.
 • Vi har noll tolerans mot trakasseri/mobbning. Esport arena jobbar hårt för att alla ska trivas. Skulle vi upptäcka någon typ av trakasseri/mobbning så kommer era konton stängas av.
 • Vi har noll tolerans mot användning av våra nödutgångar. Dessa utgångar är till för vår personal och i händelse av att lokalen behöver utrymmas. Förekommer detta så kommer ert konto att stängas av.
 • Vi har noll tolerans mot dataintrång. Det är strikt förbjudet att försöka hacka eller bugga vårt system. Vi polisanmäler all typ av dataintrång.
 • Vi har noll tolerans mot surfande på opassande hemsidor. Surfa inte på hemsidor som t ex Porr, vapensidor eller extremistsidor.
 • Vi har noll tolerans mot någon form av betting. Detta gäller även betting mellan digitala föremål som t ex CSGO-knivar.
 • Bryter du som besökare någon av våra regler kan du tvingas lämna lokalen och få ditt konto avstängt.
 • Esport arena tvekar inte att polisanmäla skadegörelse eller något som bryter mot svensk lag. Vi spelar in allting som händer i lokalen med videokameror och tvekar inte att skicka det till polisen vid behov.

Nattgibb (nattspel)

Säkerheten inne hos oss är otroligt viktig, därför har vi strikta regler under natten som måste följas. Vi kontrollerar vilka som går in och vilka som går ut. Vi håller en lista med de som har blivit insläppta på nattgibbet. Ansvarig finns alltid på plats och nås via telefon 0723-97 99 99
Om kunden är under 15 år och blivit godkänd för nattgibb och av någon anledning måste åka hem tidigare än 07.00 kräver vi att målsman hämtar denne person på plats.
Är du under 15 år måste målsman godkänna att du får vara hos oss under natten. Detta görs via personlig telefonkontakt med målsman och personal. Är du under 15 får du ej lämna lokalen innan kl 07.00 följande morgon. Det finns alltid minst 2 vuxna som jobbar under natten.

Viktigt:

 1. Tänk på ljudnivån! att skrika skapar en otrevlig miljö, ta av era headsets när ni pratar med varandra och använd er inomhusröst – extra viktigt om ni gibbar i VIP-rummet.
 2. Här får endast mat och dryck köpt från esport arena tas med in i lokalen.
 3. De som bryter mot dessa regler kommer att varnas
 4. Om du är under 15 år gammal eller saknar legitimation kan du behöva ringa en förälder för att få tillstånd att nattgibba hos oss, förbered gärna ett samtal till någon vårdnadshavare medans du står i kön för snabbare inloggning. Vi har även telefoner vi kan låna ut till detta. Barn under 15 år får ej lämna lokalen innan kl 07.00 om inte en förälder kommer och hämtar upp. Om du som förälder ska hämta ditt barn så måste du vänta i dörren medans personalen går och hämtar barnet. Föräldrar kan inte godkänna via telefon att barnet går hem innan kl 07.00, det måste göras på plats.

Vi finns alltid på plats och är tillgängliga, så om du som förälder har frågor når du oss via telefon eller mail på: